Skutečně najeté kilometry

Informace o inspekci

Jako autobazar se snažíme přesně a spolehlivě zjistit skutečný počet najetých kilometrů u vozidel, která prodáváme. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

  1. Kontrola tachometru: Při prodeji vozidla kontrolujeme, zda je tachometr v pořádku a funguje správně. Když je něco špatně, může to naznačovat, že byl tachometr nastaven zpět.

  2. Historie servisních záznamů: Zkoumáme historii servisních záznamů, abychom zjistili, zda odpovídají skutečnému počtu najetých kilometrů. Tyto záznamy nám také mohou říci, zda bylo vozidlo správně udržováno a servisováno.

  3. Záznamy o registraci: Sledujeme záznamy o registraci vozidel, abychom zjistili, zda odpovídají skutečnému počtu najetých kilometrů. Tyto záznamy nám také mohou říci, zda bylo vozidlo používáno v souladu s jeho účelem.

  4. Technická inspekce: Nejlepším způsobem, jak zjistit skutečný počet najetých kilometrů, je provést technickou inspekci vozidla odborníkem. Tento odborník bude schopen posoudit stav vozidla a říci, kolik kilometrů bylo skutečně najeto.

Všechny tyto metody nám pomáhají zajistit, že nabízíme našim zákazníkům pouze kvalitní a spolehlivá vozidla s přesným počtem najetých kilometrů.

 

Podívejte se na naši nabídku ověřených vozů

MARF reklamní agentura